PROMESA PORTAL

MUHASEBE HİZMETLERİ

Promesa tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir;

Muhasebe Hizmetleri

  • Türkiye'de geçerli vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına göre muhasebe hizmetlerinin verilmesi ve vergi beyannamelerinin hazırlanması
  • Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarının incelenmesi
  • Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile ilgili şirket açılışlarının ve sonrasında olacak işlemlerin yerine getirilmesi
  • Ana şirketin rapor formatlarına uygun şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık, dönemsel veya yıllık raporların çıkartılması (TFRS, IFRS, US GAAP)
  • Yönetim raporlarının hazırlanması
  • Şirketlere muhasebe programlarının seçimi ve entegrasyonu

Bordro Hizmetleri

  • Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi
  • Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin hazırlanması

Vergi Uyumluluk Hizmetleri
Geçici Personel Temini
Şirket Kuruluş Hizmetleri