PROMESA PORTAL

DENETİM HİZMETLERİ

Promesa IFRS, US GAAP ve diğer muhasebe ve raporlama standartları ile uyumlu denetim hizmetleri sunmaktadır. Promesa'nın denetim hizmetlerinde uyguladığı temel prensip “İşletmeyi ve Sektörü Anlamak” ve “Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri Ortaya Çıkarmak” tır.

Promesa Denetim Ekibinin başlıca avantajı dört büyük denetim firmalarından gelen denetim tecrübesine ek olarak reel sektörde sahip olduğu geçmişidir. Bu da Promesa'yı diğer firmalardan farklı kılan en önemli özelliklerindendir.

CNS Bağımsız Denetim AŞ, Promesa'nın bağımsız denetim alanında faaliyet gösteren şirketi olup, hem Kamu Gözetimi Kurumu hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim alanında yetkilendirilmiştir.

Promesa tarafından sağlanan denetim hizmetleri aşağıda kısaca belirtilmiştir;

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS veya UMS) ve ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP) ve diğer muhasebe ve raporlama standartlarına göre denetimler gerçekleştirmek
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre denetimler gerçekleştirmek
  • Ara dönem denetimleri ve özel konulu denetimler
  • Hile Denetimleri
  • Şirket birleşmesi veya şirket alımlarında mali raporlama ve analiz desteği
  • İç kontrol sistemlerinin denetimi ve incelenmesi
  • Özel finansal çalışmalar