PROMESA PORTAL

İş Kanunu

İşçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmeler belirli süreli veya belirsiz süreli olabilir.

İş Kanununda belirtildiği şekilde işi bırakan veya işveren tarafından haksız şekilde sözleşmesi sona erdirilen işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu süre çalışma günlerine göre farklı şekilde dağıtılabilir.

Yabancı gerçek kişiler Türkiye’de çalışabilir. Ancak bazı iş alanlarında yabancı gerçek kişilerin çalışmasına dair çeşitli kısıtlamalar vardır.