PROMESA PORTAL

Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu kurumsal yönetim sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, tüketici hakları gibi bir çok konuda önemli düzenlemelere gitmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlerin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi konusunda da uygulamaya geçmiştir.