PROMESA PORTAL

Türkiye’de Emeklilik Sistemi

Türkiye'de zorunlu bir devlet emekli maaşı sistemi var. Ayrıca, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi olarak adlandırılan yeni bir sistem kurulmuştur. Yeni sistem, emeklilik sırasında ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için ek bir gelir sağlayarak refah seviyesini yükseltmek için bireysel emeklilik tasarruflarını yatırıma yönlendirmek amacıyla gönüllü katılım ve tanımlanmış katkı ilkesi temelinde devlet sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı niteliktedir. ekonomi için uzun vadeli kaynaklar yaratarak ve böylece istihdamı artırarak yürürlüğe girdi.

Emekli maaşının başladığı yaş birkaç parametreye bağlı olarak değişmektedir, ancak genellikle 60-65 arasındadır.