PROMESA PORTAL

Türkiye’de sağlanan teşvikler

Yeni yatırım teşvik programı, ülkenin stratejik sektörleri için hayati önem taşıyan ara malların ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeli olan yatırımları teşvik etmek için özel olarak tasarlanmıştır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni yatırım teşvik sistemi dört farklı programdan oluşmaktadır.

Bölgeye, hacime veya yatırımın türüne bağlı olarak birkaç teşvik vardır;

1. KDV muafiyeti,
2. Gümrük vergisi muafiyeti,
3. Vergi indirimi,
4. Sosyal güvenlik primi desteği,
5. Gelir vergisi stopajı indirimi,
6. Faiz oranı desteği,
7. Arazi tahsisi,
8. KDV iadesi

Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketler çeşitli teşviklerden yararlanabilirler.

Türkiye’nin yatırım mevzuatı basittir ve uluslararası standartlara uygundur; tüm yatırımcılara eşit muamele sağlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir Gümrük Birliği Anlaşması 1996'dan beri yürürlüktedir. Anlaşma, Türkiye ile AB ülkeleri arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmadan ticarete izin vermektedir.