PROMESA PORTAL

Türkiye’de şirket kuruluş süreçleri?

Çok kısa özetlemek gerekirse yabancı bir yatırımcı aşağıdaki süreçler sonucunda Türkiye’de yerleşik bir şirket kurabilir;

  1. Ana sözleşmenin hazırlanması
  2. Kuruluş evrakların noterden onaylatılması
  3. Potansiyel vergi numarasının alınması
  4. Şirket sermayesinin en az %25’inin bankaya yatırılması
  5. Ticaret Sicile kayıt için başvurunun yapılması
  6. Vergi Dairesi’nden mükellefiyetin başlatılması için başvurulması