PROMESA PORTAL

Türkiye’de şirket kuruluşunun belirleyen düzenlemeler

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu yabancı yatırımcıların Türkiye vatandaşı olan yatırımcılarla aynı statüde ve eşit şartlarda faaliyet göstermesine izin vermektedir. Kurumsal Yönetim şeklini benimseyen Türk Ticaret Kanunu şeffaflık, Avrupa Birliği Kanunlarına uyum, özel sektör müteşebbisliği, uluslararası standartlara uyumluluk gibi bir çok konuda önemli adımlar atmıştır.

Birçok farklı şekilde şirket kuruluşu mümkün olmakla beraber şirketler pratikte daha çok anonim şirket ve limited şirket olarak kurulmaktadır. Yabancı kurumlar veya şahıslar Türkiye’de kurulan şirketlerin %100 ortağı olabilir.