PROMESA PORTAL

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi

Tüm çalışanlar ulusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındadır. Bu sistemin kapsamı hastalık, doğum, sakatlık, yaşlılık, işyeri ölümü ve kazalar ve hastalıklardır. Türkiye'de çalışan tüm bireyler sisteme kaydolmak zorundadır. Ancak, bazı şartlar altında, Türkiye ile bir sosyal güvenlik anlaşması imzalamış olan bir ülkenin vatandaşı olan yabancı işçiler, sisteme kaydolmak zorunda değildir.

Türkiye'de sosyal güvenlik primleri brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Sosyal güvenlik primleri (çalışanların brüt kazanç yüzdesi olarak) hem işverenler hem de çalışanlar tarafından ödenmektedir. İşverenin payı yaklaşık% 22,5 ve çalışanların payı yaklaşık% 15'tir. İşverenin payı çeşitli teşviklere tabidir. Prim için taban, asgari ücretten daha düşük olamaz ve tavanı aşamaz. Gerçek brüt maaş tavanı geçerse bile, primler tavana göre hesaplanır.

Bir işe başlarken ve personel çalıştırırken, şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydolması gerekir. Ücret vergisi ve sosyal güvenlik, işveren tarafından ve genellikle aylık olarak ödenir.