PROMESA PORTAL

Türkiye’de yatırım yapmak neden cazip?

Türkiye, hem Avrupa ve hem Asya’da yer alan 82 milyon nüfusa sahip bir ülkedir.  Kişi başı geliri yaklaşık 10 bin Amerikan Dolarına yaklaşmakta Türkiye, Dünya Bankası’nın 2019 yılında yayınladığı rapora göre üst orta sınıf gelir kategorisine girmektedir. Söz konusu rapora göre Türkiye şirket kurma ve iş yapma anlamında Dünya’da 33.sırada yer almaktadır. Bu sıralama belirlenirken şirket kuruluşu, azınlık hakları, kredi olanakları gibi çeşitli parametreler değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.  Türkiye’nin yatırım konusunda cazip olmasının başlıca nedenleri büyüyen ekonomi, iç pazarın büyüklüğü, kaliteli iş gücü, reformcu yatırım ortamı, demografik özellikleri, Avrupa’nın enerji terminali olması, düşük orandaki kurumlar vergisi ve farklı sektörlerdeki fırsatlardır.

Türkiye ekonomisi 2003 den 2018 yılına kadar hızlı bir büyüme göstermiş ve bunun sonucunda ekonomik büyüklük açısından 18.sıradan 13.sıraya yükselmiştir. Söz konusu büyümenin etkisi ile kişi başı milli gelir 3.581 Amerikan Dolarından 9.632 Amerikan Dolarına çıkmıştır.

Türkiye bulunduğu konum itibarı ile 1,5 milyar kişinin yaşadığı, 24 trilyon Amerikan Doları değerindeki bir pazara 4 saatlik uçuş süresi ile ulaşmayı sağlamaktadır.

Dünya Bankası’nın yapmış olduğu analize göre Türkiye yatırım teşvikleri açısından 10 üzerinden 6,65’lik bir puana sahiptir.