PROMESA PORTAL

Türkiye’deki en önemli sektörler

Tarım, gıda, otomotiv, turizm, gayrimenkul, sağlık, madencilik, ulaşım ve lojistik Türkiye’deki önemli sektörlerdir.

Tarım ve gıda sektörü istihdamın yaklaşık %20’sine iş imkanı sağlamakta olup 2018 verilerine göre gayri safi milli hasılanın %6’sını oluşturmaktadır. Türkiye dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olup fındık, kuru üzüm, kuru kayısı üretimi konusunda dünya lideridir. Sektörün gayri safi milli hasılaya 42,5 milyon Amerikan Doları katkısı vardır.

13 uluslararası otomobil firması Türkiye’de üretim yapmaktadır. Bu firmalara 2002 yılında 374.000 olan araç üretimi sayısının 2018’de 1,6 milyona çıkarmıştır. Sektör 2002-2018 yılları arasında yaklaşık %10 bir büyüme hızı göstermiştir. Türkiye, Dünyadaki en büyük 15. otomobil üretim merkezidir.
 
En popüler 6. turizm ülkesi olan Türkiye’yi 2018 yılında yaklaşık 46 milyon turist ziyaret etmiştir.