PROMESA PORTAL

Türkiye’deki muhasebe ve denetim uygulamaları

Türkiye’de belirli kriterleri karşılayan şirketler ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar bağımsız denetime tabiidir. Bağımsız denetime tabii olan şirket ve kurumlar Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak mali tablo hazırlamalıdır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Raporlama Standartlarının (UFRS) birebir aynısıdır.

Aşağıda yer alan ve belirli aralıklara revize edilen üç kriterden ikisinin ard arda 2 yıl karşılayan şirketler bağımsız denetime tabiidir;

Yıllık net satış > 75 milyon TL
Toplam aktif büyüklüğü > 30 milyon TL
Toplam çalışan sayısı > 175


Vergi denetimi genellikle Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olup, yeminli mali müşavirlik şirketleri de vergi denetimi yapmak için yetkili kılınmıştır. Vergi denetimleri Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan resmi defterler üzerinden yapılmaktadır.