PROMESA PORTAL

Türkiye’deki vergi sistemi ve ana vergi türleri

Türkiye OECD ülkeleri baz alındığında kurumların vergilendirilmesi konusunda çeşitli avantajla sağlamaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu uluslararası standartlarla uyumludur.

Türkiye’de vergi sistemi üç ana başlık altında sınıflandırılabilir a) gelir vergisi b) harcamalar üzerindeki vergi c) servet vergisi

Türkiye’de geçerli KDV oranları %1, %8 ve %18’dir.

Türkiye’de gerçek kişiler en düşüğü %15 en yükseği %35 olan vergi dilimlerine tabidir.

Türkiye’deki şirketlere uygulanan kurumlar vergisi oranı %22’dir.

Türkiye’de temettülere uygulanan stopaj vergisi oranı genelde 15% olup, farklı ülkelerle imzalanan anlaşmalara göre söz konusu oran değişiklik göstermektedir.