PROMESA PORTAL

Türkiye’nin benzer yatırım ortamları ile karşılaştırılması

Türkiye’de şirket kuruluşu yaklaşık 6-7 gün sürmekte olup bölgede yer alan ülkelere göre daha düşüktür. Dünya Bankası’nın yapmış olduğu analize göre Türkiye yatırım teşvikleri açısından 10 üzerinden 6,65’lik bir puana sahiptir. Söz konusu rapora göre Macaristan 5,47, Romanya 4,77, Yunanistan 3,94, Bulgaristan ise 3,90’lık bir puana sahip olup Türkiye’nin gerisinde yer almaktadırlar.

2018 verilerine göre Türkiye nüfusunun yarısı 32 yaş altı olup, Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında en geniş genç nüfusa sahiptir. Türkiye, 82 milyon ile Macaristan, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın toplamından daha fazla bir nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun %24,2’si 15 yaş altı olup bu oran Macaristan, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan için yaklaşık %14’dür.