PROMESA PORTAL
Koray Yurteri

Koray Yurteri


Ortak - Vergi ve Tam Tasdik Hizmetleri

R.Koray Yurteri, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2002 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak başlamış olup, 2005-2007 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda vergi denetmeni olarak görev yapmıştır. Sonrasında özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev alan R.Koray Yurteri 2018 yılında Promesa ailesine katılmıştır.

R.Koray Yurteri, vergi denetimi ve tam tasdik, vergi uyuşmazlıkları ve KDV danışmanlığı konularından derin tecrübe sahibidiri.

Yeminli mali müşavir olan R.Koray Yurteri aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu'nun vermiş olduğu bağımsız denetçi lisansına sahiptir.